Γιατί ολική άρνηση στράτευσης;

Γιατί η καραντίνα και οι απαγορεύσεις ήταν εφαρμογή του κρατικού μιλιταρισμού πάνω στα σώματα μας, λίγο πριν την ανατολή μιας πραγματικότητας διάχυσης του πολέμου.

Γιατί είμαστε με τα καραβάνια μεταναστριών που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα, με τις εξεγέρσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Γιατί είμαστε με τα αντιπολεμικά και αντιμιλιταριστικά κινήματα στους δρόμους, με κάθε αρνητή και λιποτάκτη, με όσα αρνούνται τον ρόλο τους, τα έθνη και τους πολέμους τους.

Γιατ…