Δύο μεταφράσεις με αφορμή την έκδοση της μπροσούρας "από την καραντίνα στην "ελευθερία" (antitriage)

Oι μεταφράσεις αυτές έγιναν και τυπώθηκαν ενισχυτικά της εκδήλωσης στον Θερσίτη με αφορμή την έκδοση της μπροσούρας "από την καραντίνα στην "ελευθερία" (antitriage). Πρόκειται για 2 κείμενα από αναρχικούς στην Ιταλία, το πρώτο περιέχει μια γενικότερη τοποθέτηση πάνω στην υγειονομική συγκυρία, την τεχνοκρατία και τον κοινωνικό έλεγχο, και το δεύτερο αποτυπώνει μια κριτική ματιά στις κινητοποιήσεις για το "υγειονομικό πάσο" του ιταλικού κράτους, από την πλευρά του ανταγωνιστικού κινήματος.

Θέσεις για την Covid-1984

Σχετικά με την κινητοποίηση κατά του πάσο