“Δε θα απαιτήσουμε τίποτα, δε θα ζητήσουμε τίποτα …θα τα πάρουμε, θα τα καταλάβουμε”

“Δε θα απαιτήσουμε τίποτα, δε θα ζητήσουμε τίποτα …θα τα πάρουμε, θα τα καταλάβουμε”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δεκέμβρης του 2008, είναι η δική μας ελευθεριακή ρωγμή ουτοπίας στο υπάρχον. Τρία χρόνια μετά ο γυάλινος κόσμος τους δεν φαίνεται να αντέχει για πολύ ακόμα.

Οι κυρίαρχοι αυτού του κόσμου, έχουν κηρύξει έναν πόλεμο με καθαρά ταξικούς όρους και ύστερα από μία μακρά περίοδο καταναλωτικής ύπνωσης, οι κολασμένοι αυτής της γης, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να τ…