Αφίσα που κολλήθηκε τον Οκτώβρη στις περιοχές του Πειραιά και της δυτικής Αθήνας