Παρασκευή 20/12/2013 στον Θερσίτη: συνάντηση των αυτοοργανωμένων μαθημάτων με συλλογική κουζίνα, ποτό και μουσικές

 

 

Παρασκευές στον Θερσίτη στις 7μ.μ...

 

20/12: Συνάντηση των αυτοοργανωμένων μαθημάτων του Θερσίτη με συλλογική κουζίνα, ποτό και μουσικές

 

...φτιάχνουμε κοινούς τόπους συνάντησης των αρνήσεών μας

 

 

[Η αφίσα των Παρασκευών του Δεκέμβρη 2013 στον Θερσίτη βρίσκεται εδώ]