Άλλο ένα video από την πορεία στις 12 Ιανουαρίου 2013