Μαθήματα ελεύθερου σχεδίου στον Θερσίτη κάθε Δευτέρα (2015-2016)

 

Μαθήματα ελεύθερου σχεδίου στον Θερσίτη κάθε Δευτέρα 17:00-21:00

Έναρξη: Τρίτη 23/2/2016

 

6ος Κύκλος Αυτομόρφωσης στον Θερσίτη

Κείμενο για τον 6ο Κύκλο Αυτομόρφωσης στον Θερσίτη (2015-2016)