Επιθετικός Προσδιορισμός 14

 

Κυκλοφορεί, αλητεύει και διανέμεται χέρι-χέρι σε σχολεία των γειτονιών μας.

 

Για να κατεβάσετε το 14ο τεύχος του Επιθετικού Προσδιορισμού πατήστε εδώ.