Μπροσούρα για τη συστημική κρίση, το καθεστώς "έκτακτης ανάγκης", το μιλιταρισμό και την ολική άρνηση στράτευσης (Ιούνης 2011)

 

Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη μορφή της εισήγησης που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Θερσίτη με θέμα: «Ο στρατός, η συγκυρία, η ολική άρνηση στράτευσης και οι κοινωνικές αντιστάσεις» (Ιούνης 2011). Η εκδήλωση ήταν «προϊόν» συλλογικών διαδικασιών, τα περιεχόμενά της αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας, ενώ τόσο η εκδήλωση όσο και τα περιεχόμενά της αποτέλεσαν αφορμή για περαιτέρω συλλογικές και διασυλλογικές «ζυμώσεις». Για την παραγωγή και την παρουσίαση της εκδήλωσης συνεισέφεραν αμέριστα και σύντροφοι από την «Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης (Αθήνα)».Τόσο στο δρόμο για την ολοκλήρωση της μορφής αυτής της εκδήλωσης όσο και στο δρόμο για την ολοκλήρωση των επί μέρους περιεχομένων της, θέσαμε τους εαυτούς μας σε ένα πρωτόγνωρο μπόλιασμα ταυτοτήτων, ιδεών και δημιουργικών πειραματισμών. Η μπροσούρα λοιπόν αυτή, είναι κάτι περισσότερο από μια καταγραφή θέσεων, αποτελεί μέρος ενός «ζωντανού ντοκυμαντέρ» που συνοδεύει την παρουσίασή της. Αυτό το «ζωντανό ντοκυμαντέρ» δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από μια προσπάθεια σύνδεσης όλων εκείνων των εκφραστικών μέσων (και πολυμέσων) που αναζητήσαμε και πειραματιστήκαμε με την ίδια την μπροσούρα. Επιδίωξή μας είναι, η μπροσούρα αυτή, να μην παραμένει «ασυνόδευτη» προς διανομή στα ράφια των αυτοοργανωμένων χώρων, των στεκιών και των καταλήψεων, αλλά να αποτελεί –στο μέτρο του δυνατού- την αφορμή για μια ζωντανή αντιμιλιταριστική συνεύρεση και συζήτηση.

Η μπροσούρα είναι χωρισμένη σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στα έθνη-κράτη και τον στρατό, το δεύτερο αναφέρεται στον στρατό και τη διαρκή συνθήκη της «έκτακτης ανάγκης», το τρίτο στις στάσεις και τις αντιστάσεις απέναντι στον στρατό και το τέταρτο αποτελεί ένα παράρτημα με τρία κείμενα που διαβάζονται αυτούσια κατά τη διάρκεια της παρουσίασης (πρόκειται για προσωπικές τοποθετήσεις συντρόφων και συντροφισσών σχετικά με τον στρατό και τρεις υπο-θεματικές: το φύλο, τους μετανάστες και τη θητεία).

Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο.

 

Κατεβάστε την μπροσούρα σε μορφή pdf εδώ.