Δύο μεταφράσεις για το υγειονομικό κράτος

Η μετάφραση και έκδοση της διάλεξης του Michel Foucault “η ενσωμάτωση του νοσοκομείου στην σύγχρονη τεχνολογία

 

 

Μεταφρασμένο απόσπασμα από το βιβλίο του  Pierre Rosanvallon "Το κράτος στη Γαλλία από το 1789 ως τις μέρες μας."