Παρασκευή 24/02/2017 στις 9μ.μ. στον Θερσίτη: Προβολή της ταινίας "Trump : What to expect-How did it happen-What can we do"

Παρασκευή 24/02/2017 στις 9μ.μ. στον Θερσίτη: Προβολή της ταινίας "Trump : What to expect-How did it happen-What can we do"

Προβολή ενημερωτικού βίντεο και συζήτηση για το "νέο" κυριαρχικό υπόδειγμα, τα "νέα" ήθη του ολοκληρωτισμού και τις αντιστάσεις.