Παρασκευή 9/1/2015, 8μ.μ. στον Θερσίτη: ενημέρωση-συζήτηση για την επιχείρηση "Πανδώρα" στην Ισπανία