Συνθήματα σε σχολεία του Ιλίου ενάντια σε καταλήψεις με εθνικιστικά περιεχόμενα

Κανένα έθνος δεν μας ενώνει, κανένα όνομα δεν μας χωρίζει.

[Αναδημοσίευση από το blog του Ελεύθερου Αγρού]