Επιθετικός Προσδιορισμός 13

  • Print

 

Κυκλοφορεί στις γειτονιές μας σε σχολεία, πλατείες, δρόμους, κοπάνες, βόλτες, έρωτες, αρνήσεις, ανυπάκουες ζωές...

 

Για να κατεβάσετε το 13ο τεύχος του Επιθετικού Προσδιορισμού πατήστε εδώ.